Co zaliczamy do urządzeń dźwignicowych?

Pracownik w kasku zakłada linę na hak dźwigowy

 

Urządzenia dźwignicowe ułatwiają i przyśpieszają pracę w wielu zakładach przemysłowych. Dzięki nim pracownicy danego przedsiębiorstwa mogą w prostszy sposób wykonywać swoje obowiązki, bez narażania się na nadmierne obciążenia własnego ciała. Czym więc dokładnie są urządzenia dźwignicowe? Co do nich zaliczamy?

 

Urządzenia dźwignicowe – czym są?

Dźwignice to urządzenia dźwigowo-transportowe. Ich zadaniem jest transport pionowy i poziomy w ruchu przerywanym różnego typu ładunków, ludzi bądź zwierząt w obrębie niewielkich odległości. Głównym celem stworzenia urządzeń dźwigowych było ułatwienie sobie pracy i ograniczenie wykorzystywanej do niej siły fizycznej. Do pierwszych, najprostszych dźwignic zaliczane są dźwignie proste oraz żurawie i kołowroty studzienne.

Dźwignice, jak każde urządzenia, wymagają odpowiedniego montażu i konserwacji, by spełniały swoją funkcję. Odpowiednio systematyczne przeglądy okresowe i ich serwis to gwarancja sprawnych maszyn.

 

Co zaliczamy do urządzeń dźwignicowych?

Wśród dźwignic wyróżnia się różnego typu suwnice, wciągarki, wciągniki i żurawie warsztatowe. Suwnice wyposażone są w mechanizmy podnoszenia i opuszczania, dzięki czemu znajdują zastosowanie np. na bocznicach kolejowych przy rozładunku i załadunku towarów przewożonych przez pociągi. Żurawie warsztatowe to niewielkie, miejscowe urządzenia, będące na wyposażeniu m.in. zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Wciągarki to urządzenia służące do wciągania ładunków pionowo w górę bądź poziomo w bok, co pozwala na ich wykorzystanie np. w windach i lawetach, a także w stoczniach, przemyśle kolejowym i budowlanym. Wciągniki są niewielkimi urządzeniami zaliczanymi do cięgników, dzięki którym istnieje możliwość efektywnego transportu o bliskim zasięgu np. w budownictwie i górnictwie.

Do urządzeń dźwignicowych zalicza się również m.in. wyciągi towarowe, podesty i schody ruchome, a także urządzenia ułatwiające przemieszczanie się dla osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, urządzeniami dźwignicowymi są także różnego typu wciągarki oraz przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, które pozwalają nam na przemieszczanie się w celach turystyczno-sportowych.