Przeglądy okresowe urządzeń dźwigowych

Wykonujemy przeglądy okresowe urządzeń dźwigowych. Posiadamy licencję nadaną nam przez UTB, które uprawniają nas do przeprowadzania badań niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa podczas pracy z wykorzystaniem urządzeń dźwigowych oraz ich w pełnej sprawności. Zajmujemy się również konserwacją urządzeń dźwigowych  zgodnie z zaleceniami wskazanymi w raporcie powstałym na podstawie wykonanych badań okresowych.

 

Przebieg przeglądu okresowego

Przebieg badań okresowych urządzeń dźwigowych oraz terminy, w jakich należy je wykonać, zostały określone w rozporządzeniu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Jako firma, która od wielu lat zajmuje się konserwacją, serwisem, a także montażem i demontażem urządzeń dźwigowych, doskonale znamy każdy element ich budowy, dzięki czemu nic nie umknie naszej uwadze. Sprawdzimy, czy wykonano prace zlecone w poprzednim protokole oraz czy urządzenie posiada uszkodzenia wynikające z eksploatacji. Jeśli w ocenie specjalisty niezbędne będzie przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych, wykonamy wszystkie prace, zapewniając tym samym dalsze bezpieczne funkcjonowanie maszyny. Regularne przeglądy, serwis i konserwacja wpływają również korzystnie na bezawaryjność urządzeń dźwigowych.

 

Dwie osoby w garniturach spoglądają za okno