Przeglądy instalacji elektrycznych

Przeglądy instalacji elektrycznych są obowiązkiem wynikającym z prawa budowlanego wskazanego w art. 62. Celem sprawdzenia stanu instalacji jest uniknięcie ryzyka zagrożeń pożarowych oraz zapewnienie sprawności urządzeń, które są z niej zasilane. Jesteśmy firmą, która doskonale zna prawo budowlane i zajmie się regularnym przeprowadzaniem przeglądów w terminach wskazanych w ustawie. Wykonujemy również przeglądy wymagane po montażu i rozbudowie instalacji.

 

Zakres czynności podczas przeglądu

Poprawne i dokładne sprawdzenie wszystkich elementów instalacji elektrycznej jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i sprawności jej funkcjonowania. Podczas przeglądu sprawdzimy między innymi:

  • oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji i aparatów,
  • osprzęt,
  • stan połączeń,
  • zabezpieczenia i środki ochrony przed pożarem.

Przeglądy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. Jednak w zależności od różnych czynników, takich jak przeznaczenie obiektu budowlanego czy warunków, w jakich instalacja elektryczna się znajduje, okresy między przeglądami mogą być mniejsze.

Najbardziej istotne w ustaleniu częstotliwości przeglądów okresowych instalacji są:

  • rodzaj i zastosowanie instalacji,
  • jakość wyposażenia i podzespołów sieci,
  • częstotliwość wykonywanych prac konserwujących,
  • stopień narażenia na wpływ niekorzystnych warunków zewnętrznych.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami. Wskażemy Państwu terminy właściwe dla Państwa budynku oraz wykonamy przegląd tworząc protokół.

 

 

Pracownik robi przegląd instalacji elektrycznej