Pomiary ochronne sieci

Zakres naszych usług obejmuje pomiary ochronne sieci wymagane prawnie zarówno po zakończonym montażu nowej instalacji, a przed przekazaniem jej do eksploatacji, jak i po każdej modernizacji i rozbudowie już istniejącej sieci. Wykonujemy również przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, które są gwarancją bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci i zasilanych przez nią urządzeń.

 

Bezpieczne wykonywanie pomiarów

Posiadamy wysokie kwalifikacje i umiejętności w zakresie przeprowadzania pomiarów ochronnych sieci. Podczas sprawdzania instalacji zachowujemy wszystkie środki ostrożności. Dzięki temu możemy być pewni, że w trakcie pomiarów nie pojawi się sytuacja niebezpieczna osób znajdujących się w pobliżu oraz mogąca doprowadzić do uszkodzenia całej sieci i budynku.

Naszym obowiązkiem jest przygotowanie instalacji do pomiarów, wykonanie pomiarów i sporządzenie na ich podstawie oceny.

Gwarantujemy rzetelną realizację wszystkich usług. Zlecając nam pomiary sieci ochronnej, zyskują Państwo profesjonalne podejście, wiedzę i wysokie kwalifikacje specjalistów posiadających stosowne uprawnienia oraz skrupulatne przestrzeganie terminów.

Pracownik wykonuje pomiar ochronny sieci

Dlaczego pomiary ochronne sieci są tak ważne?

Pomiary ochronne sieci mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo działania całej instalacji. Ich regularne przeprowadzanie jest wymagane również przez obowiązujące prawo. Zaniedbanie kontroli sieci może przyczynić się do poważnych problemów z jej działaniem, a także bezpieczeństwem osób przebywających w budynku. Obecnie wiele urządzeń jest zasilanych elektrycznie, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie pomiarów ochronnych sieci.

Wykonujemy pomiary ochronne sieci po montażu suwnic i dźwignic, ale przed oddaniem ich do użytku. W ten sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo pracowników zakładów przemysłowych oraz prawidłowe działanie sprzętu przez kolejne lata. Pozwala to na zapobieganie usterkom, których usunięcie bywa kosztowne i czasochłonne. Zapraszamy do kontaktu przede wszystkim klientów z okolic Śląska.