Pomiary ochronne sieci

Zakres naszych usług obejmuje pomiary ochronne sieci wymagane prawnie zarówno po zakończonym montażu nowej instalacji, a przed przekazaniem jej do eksploatacji, jak i po każdej modernizacji i rozbudowie już istniejącej sieci. Wykonujemy również przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, które są gwarancją bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci i zasilanych przez nią urządzeń.

 

Bezpieczne wykonywanie pomiarów

Posiadamy wysokie kwalifikacje i umiejętności w zakresie przeprowadzania pomiarów ochronnych sieci. Podczas sprawdzania instalacji zachowujemy wszystkie środki ostrożności. Dzięki temu możemy być pewni, że podczas pomiarów nie pojawi się sytuacja niebezpieczna osób znajdujących się w pobliżu oraz mogąca doprowadzić do uszkodzenia całej sieci i budynku.

Naszym obowiązkiem jest przygotowanie instalacji do pomiarów, wykonanie pomiarów i sporządzenie na ich podstawie oceny.

Gwarantujemy rzetelną realizację wszystkich usług. Zlecając nam pomiary sieci ochronnej zyskują Państwo profesjonalne podejście, wiedzę i wysokie kwalifikacje specjalistów posiadających stosowne uprawnienia oraz skrupulatne przestrzeganie terminów.

 

Pracownik wykonuje pomiar ochronny sieci