Zasady montażu urządzeń dźwignicowych

Dźwignica

 

Już od początku istnienia ludzkości podstawą wszelkiego działania było użycie siły fizycznej. Chcąc ułatwić sobie pracę, człowiek zaczął podpatrywać prawa natury i korzystać z jej rozwiązań, budując pierwsze prymitywne narzędzia, które zmniejszały bądź całkowicie eliminowały wysiłek konieczny do podnoszenia i przestawiania przedmiotów. Obecny rozwój technologii umożliwił stworzenie znacznie bardziej złożonych, często automatycznych urządzeń dźwigowo-transportowych określanych mianem dźwignic. Służą one do pionowego oraz poziomego przemieszczania wszelkiego rodzaju ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości. Do urządzeń dźwignicowych zalicza się m.in. dźwigniki, cięgniki, wózki, suwnice, wspornice i żurawie – stanowią one liczną grupę środków transportu bliskiego. Należy jednak pamiętać, że ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji, a podczas montażu konieczne jest stosowanie się do pewnych zasad, aby móc przygotować sprzęt sprawny, funkcjonalny i w pełni bezpieczny.

 

Montaż jako ostatni etap przygotowania dźwignic do działania

W procesie produkcji dźwignic – ale też różnego rodzaju urządzeń służących do obsługi bądź produkcji – mamy do czynienia z dwiema fazami montażu: montażem fabrycznym oraz montażem końcowym. Montaż fabryczny jest etapem ściśle powiązanym z kontrolą procesu produkcji oraz wybranych czynności dotyczących funkcji bezpieczeństwa, np. wciągnik linowy przy suwnicy jest poddawany próbom statycznym i dynamicznym, ustawiony zostaje również ogranicznik udźwigu itp. Oczywiście w niektórych przypadkach montaż fabryczny jest zarazem montażem końcowym, tak jak w przypadku żurawi samojezdnych czy wózków transportowych, które po opuszczeniu zakładu produkcyjnego są od razu gotowe do dalszego użytkowania. Kiedy jednak mamy do czynienia ze sprzętem pozbawionym mobilności, montaż końcowy stanowi finalną fazę produkcji i tylko on umożliwia ostateczne sprawdzenie bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia dźwignicowego w miejscu jego pracy. Nie można bowiem skontrolować, jak działają wszystkie funkcje suwnicy czy żurawia szynowego, zanim nie zamontuje się ich na docelowym torze jezdnym i nie wyreguluje się odpowiednich elementów sterowania: wyłączników krańcowych jazdy, ograniczników udźwigu, ograniczników momentu, awaryjnego hamowania itp.

 

Bezpieczeństwo montażu urządzeń dźwignicowych

Właściwe przygotowanie urządzeń dźwignicowych jest niezwykle istotne, ponieważ to od tych działań zależy nie tylko przebieg dalszych prac, ale również bezpieczeństwo na placu budowy, bezpieczeństwo inwestycji oraz bezpieczeństwo pracowników. Niestety o wypadki w branży budowlanej nie jest trudno, dlatego tym bardziej należy zadbać o każdy szczegół i starannie zaplanować cały proces, przeznaczając na ten cel odpowiednią ilość czasu i środków. Jednocześnie montaż konstrukcji stalowych wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz skierowania do robót wykwalifikowanej ekipy fachowców, często przy jednoczesnym uwzględnieniu innych prac związanych z daną przestrzenią roboczą. Montaż urządzenia dźwignicowego powinien być przeprowadzony zgodnie z uprzednio opracowaną dokumentacją technologiczną. Należy również pamiętać o kontroli międzyoperacyjnej całego procesu, pod którą podlegają zarówno poszczególne zespoły przed zamontowaniem, jak i współdziałanie układów już po zamontowaniu. Poza montażem mechanicznym konstrukcji urządzenia dźwignicowego ważne jest również założenie instalacji zasilającej i instalacji elektrycznej oraz późniejsze sprawdzenie ich funkcjonowania poprzez obowiązkowe pomiary elektryczne. Konieczna jest również weryfikacja działania dźwignicy pod kątem możliwych obszarów kolizji czy wykonania prób rozruchowych bez i z obciążeniem. Dodatkowo należy zadbać o takie szczegóły jak aplikacja odpowiedniej ilości smaru w miejscach, w których łączą się ze sobą kolejne części konstrukcji.