Zasady obsługi żurawi warsztatowych

żuraw

 

Żurawie warsztatowe to urządzenia, które działają na zasadzie dźwigu – umożliwiają podnoszenie i sprawny transport dużych i ciężkich elementów. Obsługują przestrzeń ograniczoną stożkiem lub walcem. Wykorzystuje się je najczęściej w warsztatach samochodowych oraz w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych. Na czym polega obsługa żurawi warsztatowych?


Rodzaje urządzeń dźwignicowych

Żurawie warsztatowe mogą różnić się miedzy sobą pod wieloma względami, ale na ich konstrukcję zawsze składa się kolumna i wysięgnik. W zakładach przemysłowych oraz warsztatach samochodowych podstawowym wyposażeniem stanowiska pracy są żurawie warsztatowe. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwszą stanowią słupowe i przyścienne żurawie stacjonarne. Druga grupa, to żurawie przejezdne. Wybór odpowiedniego żurawia warunkowany jest przez miejsce, w którym ma być wykorzystywany oraz przez ciężar przenoszonych towarów. Największe możliwości pod względem udźwigu oraz obszaru działania dają żurawie słupowe. W ograniczonej przestrzeni częściej stosuje żurawie przyścienne, a w przypadku braku miejsca istnieje możliwość wykorzystania żurawi przejezdnych. Na żurawiach stacjonarnych zawiesić można urządzenia podnoszące, takie jak wciągniki łańcuchowe ręczne i elektryczne, wciągniki linowe elektryczne oraz podnośniki podciśnieniowe. Pozwala to na dobranie najodpowiedniejszego żurawia, idealnie dopasowanego do zakładu przemysłowego lub warsztatu.


Zasada działania żurawia warsztatowego

Żuraw warsztatowy zbudowany jest z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy. Po wysięgniku przemieszcza się wciągnik, który przenosi ładunek. Od długości wysięgnika zależy, w jakim promieniu będzie pracował żuraw, natomiast wysokość, na jakiej jest zamontowany, decyduje o wysokości podnoszenia ładunków. Zakres wykonywanego obrotu uzależniony jest od sposobu zamocowania wysięgnika, czyli też od rodzaju żurawia warsztatowego. Podstawą bezpiecznego użytkowania żurawia jest przestrzeganie przepisów BHP. Przed uruchomieniem sprzętu należy dokładnie sprawdzić mechanizm podnoszenia, panel sterowniczy, elementy jezdne, układ hydrauliczny i elementy odpowiedzialne za stateczność. Pod żadnym pozorem nie można obsługiwać żurawia uszkodzonego żurawia. Należy w widoczny sposób oznaczyć teren pracy oraz dobrze wypoziomować urządzenie dźwignicowe – jego montaż najlepiej zlecić profesjonalnej firmie. Ładunki należy przenosić wolno i łagodnie, w żadnym wypadku nie należy tego robić nad ludźmi. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu, a elementy ruchome należy dokładnie zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem. Po zakończeniu pracy żuraw musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.