Przemysłowe znaczenie urządzeń dźwignicowych

urządzenia dźwignicowe

 

Trudno wyobrazić sobie współczesny przemysł bez urządzeń dźwignicowych. Nie tylko są ogromną pomocą dla człowieka, ale wręcz warunkują prawidłowe działanie wielu branż. Jakie znaczenie mają dla przemysłu?


Czym są urządzenia dźwignicowe?

Dźwignice to urządzenia dźwigowo-transportowe. Służą do podnoszenia i przenoszenia ładunków na tyle ciężkich, że przemieszczenie ich w inny sposób byłoby niemożliwe. Transport taki odbywa się na małych odległościach, w osi pionowej i poziomej. Z uwagi na to, że operowanie urządzeniami dźwignicowymi wiąże się z dużą odpowiedzialnością, do wykonywania takiego zadania niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, szkoleń i doświadczenia.

Dźwignice dzieli się na dwa podstawowe typy:

  • dźwignice proste, czyli cięgniki, dźwigniki, suwnice, żurawie, wspornice;
  • dźwignice złożone, czyli suwnicowo-wspornicowe, suwnicowo-żurawiane.


Wykorzystanie dźwignic w przemyśle

Ze względu na sposób działania, czyli możliwość przenoszenia bardzo ciężkich towarów na niewielkich odległościach, urządzenia dźwigowe stanowią bardzo ważną część transportu bliskiego. Ten jest natomiast niezbędnym elementem niemal każdego zakładu przemysłowego, placu budowy czy portu. Umożliwia on szybki i bezpieczny transport, co jest niezbędne nie tylko podczas produkcji towarów, ale też podczas ich rozładunku i załadunku.

Ze względu na przeznaczenie, dźwignice dzieli się na:

  • dźwigniki – przemieszczają ładunki w osi pionowej;
  • cięgniki – przemieszczają przedmioty za pomocą cięgien linowych lub łańcuchowych i zaczepu, na przykład haka;
  • suwnice – podnoszą i opuszczają towary, działają w sposób przerywany (do dokonywania manipulacji konieczne jest przerwanie działania maszyny);
  • żurawie – dźwigi stosowane na placach budowy;
  • układnice – wykorzystywane do transportowania i układania towarów w magazynach.

Jak widzisz, urządzenia dźwignicowe są niezbędnym wyposażeniem większości gałęzi przemysłu. To dzięki nim możliwa jest sprawna praca magazynów, hal, placów budowy, zakładów produkcyjnych czy firm transportowych.