Jak sprawdzić maszyny pod kątem elektrycznym?

suwnica

 

Każdy właściciel firmy zobowiązany jest do cyklicznej inwentaryzacji maszyn w swoim zakładzie. Narzucają to na niego przepisy prawa. Regularne przeglądy i inwentaryzacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Jak właściciel firmy może sprawdzić, czy jego maszyny są w pełni sprawne pod kątem elektrycznym? Sprawdźmy!


Dyrektywa maszynowa i deklaracja zgodności CE

Maszyna wprowadzana na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi spełniać założenia tzw. dyrektywy maszynowej. Dyrektywa ta, mówiąc najprościej, to zbiór wymogów, jaki Unia Europejska stawia producentom maszyn. Inne wymagania obowiązują maszyny wyprodukowane po 1 maja 2004 roku, a inne – te starsze. Dyrektywa nie tylko zobowiązuje właściciela maszyny do jej odpowiedniego oznakowania czy oświetlenia, ale też do przeszklenia pracowników z jej obsługi.

Maszyna powinna też posiadać deklarację zgodności CE, czyli potwierdzenie, że urządzenie spełnia wymagania tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia. Deklaracja CE oznacza, że producent maszyny bierze pełną odpowiedzialność za jej zgodność ze wspomnianymi wytycznymi.


Regularna kontrola maszyn

Właściciel zakładu, który chce zlecić kontrolę maszyn pod względem elektrycznym, powinien skierować się do wyspecjalizowanej firmy. Dla przykładu przeglądy urządzeń dźwigowych to bardzo szerokie zagadnienie – przepisy prawa dokładnie określają, jak powinny wyglądać badania tych maszyn i jak często muszą się odbywać. Dźwigi są kontrolowane więc nie tylko pod kątem elektrycznym, lecz przechodzą cały szereg badań. Tylko specjaliści wiedzą, jak przeprowadzić je zgodnie z prawem. Zewnętrzna firma specjalizująca się w danym typie maszyn pomoże też właścicielowi firmy z dopełnieniem formalności związanych z raportami po przeglądach i serwisach, lecz przede wszystkim sprawdzi maszyny tak, by w żadnym wypadku nie stanowiły dla nikogo zagrożenia.