Jakich uprawnień wymaga montaż urządzeń dźwignicowych?

suwnica

 

 

W przemyśle i budownictwie urządzenia dźwignicowe odgrywają kluczową rolę. Ich montaż, demontaż, konserwacja, modernizacja i serwis są niezbędne po to, by mogły prawidłowo działać i zapewnić bezpieczeństwo pracy. W związku z tym istnieje wiele wymogów i uprawnień, które należy spełnić, aby móc zajmować się montażem urządzeń dźwignicowych.

 

Czym są urządzenia dźwignicowe?

To szeroka kategoria maszyn i mechanizmów wykorzystywanych do podnoszenia, opuszczania i przemieszczania ładunków. Są niezbędne w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak budownictwo, energetyka, logistyka czy metalurgia. Do najbardziej znanych urządzeń dźwignicowych należą żurawie, suwnice, wciągniki czy podnośniki.

 

Jakich uprawnień wymaga montaż urządzeń dźwignicowych?

Montaż urządzeń dźwignicowych wymaga odpowiedniego przygotowania i umiejętności. Osoby, które się tym zajmują, muszą mieć uprawnienia, które potwierdzają ich kwalifikacje. W Polsce uprawnienia te są regulowane przez przepisy. Osoba montująca urządzenia dźwignicowe musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjno-montażowej. Uprawnienia te są wydawane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa po ukończeniu odpowiedniego egzaminu. Co więcej, osoba taka powinna mieć uprawnienia do obsługi urządzeń dźwignicowych, które są wydawane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Uprawnienia te są nadawane na podstawie ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną PIP. Warto zaznaczyć, że istnieje kilka kategorii uprawnień do obsługi urządzeń dźwignicowych, w zależności od rodzaju i typu urządzenia. W przypadku niektórych specjalistycznych urządzeń dźwignicowych wymagane są także dodatkowe uprawnienia potwierdzające zdolność do pracy na wysokościach.